Trgovačko društvo Laura Vian d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 10000 – Zagreb, Črnomerec 102 , OIB: 88791184217 , registrirano pri Trgovačkom sudu Zagreb pod MB: 080757232, zastupano po Ani Lubenjak (dalje u tekstu Prodavatelj) dana 15.01.2023. donosi i objavljuje dokument:

UVJETI PRODAJE

Ovi Uvjeti poslovanja odnose se prodaju proizvoda i upotrebu usluga Web trgovine koje su dostupne na internetskim stranicama https://grillbar.hr. (dalje u tekstu Web trgovina). Korištenje usluga Web trgovine podrazumijeva kako Korisnik prihvaća ove Opće uvjete. Također, narudžbom proizvoda i/ili usluga putem ove Web trgovine, Kupac je suglasan da prihvaća ove Opće uvjete. Usluge Web trgovine mogu se koristiti za osobne potrebe potrošača kao i za potrebe poslovnih korisnika (tvrtki). Korištenje Web trgovine i Web stranica omogućeno je bez naknada, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima.

Ovi uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Uvjeti korištenja web stranice

Korištenjem Web trgovine ili bilo koje dijela sadržaja objavljenih u Web trgovini, u potpunosti ste suglasni s ovdje definiranim Uvjetima i pravilima. Ako se ne slažete s Uvjetima i pravilima, molimo, nemojte koristiti usluge Web trgovine. Uvjeti i pravila podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, stoga predlažemo pregled ovog dokumenta pri svakom posjetu Web trgovine. Ako Web trgovinu nastavite koristiti i nakon izmjene Uvjeta i pravila, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima. Prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja objavljenog na Web trgovini te iz promjena sadržaja Uvjeta i pravila korištenja.

Svako korištenje materijala s Web trgovine podliježe niže iznesenim uvjetima.

Dokumenti i sadržaji objavljeni na Web trgovini ne smiju se kopirati, mijenjati, prodavati, posuđivati ili distribuirati, osim ako se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena.

Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija sadržaja Web trgovine, dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje Prodavatelja.

Prodavatelj će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije objavljene u Web trgovini bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici Web trgovine suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja Web trgovine. Prodavatelj i treće strane koji su vlasnici dijelova softvera ugrađenog u Web trgovinu ovime isključuju svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Web trgovine kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju Web trgovine. Prodavatelj pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja Web trgovine, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Prodavatelj zadržava pravo bez prethodne najave izmijeniti opseg usluga i sadržaja koje nudi putem Web trgovine.

Ova Web trgovina sadržava informacije iz trećih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima Prodavatelj nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. Prodavatelj ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

Prodavatelj, po svojoj vlastitoj procjeni, može onemogućiti pristup stranici korisnicima za koje procjeni da usluge Web trgovine koriste na neprikladan način.

Korisnik Web trgovine potvrđuje kako je suglasan da je odgovoran za pristupne podatke svog korisničkog profila te kako je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem svog korisničkog računa.

INFORMACIJE O PRODAVATELJU

NAZIV: Laura Vian d.o.o
SJEDIŠTE: Črnomerec 102, Zagreb, Republika Hrvatska
EMAIL: office@grillbar.hr
TRG. SUD U ZAGREBU, MBS: 080757232
OIB: 88791184217
TEMELJNI KAPITAL: 2.654,46 € (20.000 kn), uplaćen u cijelosti
ČLAN(ovi) UPRAVE: Ana Lubenjak

IBAN: HR87 2340 0091 1104 7125 0 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

OSNOVNA OBILJEŽJA PROIZVODA I USLUGA

Informacije o proizvodima i uslugama koje Prodavatelj nudi Kupcu dostupne su na internetskim stranicama Web trgovine. Svaki je proizvod opisan jednom ili s više slika, s opisom glavnih obilježja proizvoda te cijenom s uključenim PDV-om. Slike proizvoda u Web trgovini su ilustrativne prirode te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Zbog različitih postavki Korisikova preglednika i/ili ekrana može doći do odstupanja prikaza proizvoda. U slučaju nesklada između fotografije proizvoda prikazanog na ekranu i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda.

Sve su informacije o proizvodima preuzete s deklaracija i drugih materijala (katalozi naših dobavljača, brošure i slično). Prodavatelj će nastojati na Web stranicama i u Web trgovini objavljivati točne podatke. Podaci su ipak, podložni bugovima u radu aplikacije, tipografskim i ostalim pogreškama. U slučaju očitih pogrešaka u informacijama o proizvodima, Prodavatelj zadržava pravo na jednostrani raskid Ugovora o prodaji.

Informacije objavljene u Web trgovini daju općenite informacije o proizvodima i uslugama vezanim uz zaštitu zdravlja i poboljšanje kvalitete života i nisu zamjena za profesionalan medicinski savjet, te nisu osnova za donošenje odluka o liječenju.

Informacije objavljene u Web trgovini ne smatraju se dijagnosticiranjem ili liječenjem zdravstvenog problema.

Prije kupnje dodataka prehrani savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. To bi posebno trebali učiniti kupci s medicinskim stanjem, trudnice i dojilje i kupci koji već uzimaju lijekove.

Cijene proizvoda su maloprodajne, izražene su u Euru (€) te u hrvatskim kunama, sadržavaju PDV i ostale prodajne poreze. Iznos uključenog poreza Kupcu je dostupan u prikazu košarice. Cijene proizvoda određuju se na razini proizvoda, objavljuju se u kontroliranom procesu. Objava cijena i drugih informacija o proizvodu može uključivati i ljudski faktor, te postoji mogućnost nenamjernih pogrešaka. Izračun informativne cijene u hrvatskim kunama obavlja se primjenom propisanog srednjeg tečaja 1 EUR = 7,53450 kn te se zaokružuje sukladno odredbama Zakona u Euru.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne najave, po svojoj vlastitoj procjeni, mijenjati cijene proizvoda i usluga.

Ako se proizvod prodaje u sklopu posebnog oblika prodaje (npr. Akcija, Popust, Rasprodaja i slično) koja, kao rezultat daje nižu cijenu proizvoda od njegove maloprodajne cijene u redovitoj prodaji, uz prethodnu cijenu naznačena je i nova (snižena) cijena proizvoda s uključenim popustom. Prethodna cijena je najniža cijena proizvoda u periodu 30 dana prije početka posebnog oblika prodaje.

Prodavatelj ima pravo bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust za pojedinačni proizvod, grupu proizvoda ili sve proizvode.

Osim ako to izričito nije navedeno u opisu proizvoda, cijene ne uključuju troškove dostave, manipulativne i ostale troškove.

Cijene, uvjeti plaćanja, promotivne ponude i uvjeti dostave važeći su u trenutku potvrde narudžbe u procesu naplate. Naručeni proizvodi / usluge bit će isporučeni po cijenama važećim na dan narudžbe kupca (datum sklapanja Ugovora o prodaji).

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupnju proizvoda putem Web trgovine moguće je obaviti isključivo na području Republike Hrvatske.

U nastavku se utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni u Web trgovini. Kupnja putem Web trgovine smatra se sklapanjem ugovora na daljinu, te se sastoji od sljedećih stupnjeva:

1) Opcionalna registracija korisnika
2) Naručivanje proizvoda i usluga
3) Plaćanje proizvoda
4) Otprema proizvoda kupcu i preuzimanje proizvoda
5) Povrat proizvoda i reklamacije

Isporučitelj proizvoda je trgovačko društvo Laura Vian d.o.o, Republika Hrvatska, Zagreb, Črnomerec 102 , OIB: 88791184217 , registriran pri Trgovačkom sudu u Zagreb pod brojem 080757232.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje proizvode i usluge koje Prodavatelj nudi u Web trgovini. Potrošač je svala punoljetna osoba koja proizvode i usluge kupuje za svoje osobne potrebe. Pravne osobe (tvrtke) koje su u svojstvu kupca nisu potrošači.

Za kupnju u Web trgovini Kupac – potrošač mora imati najmanje 18 godina.

Korisnik je fizička ili pravna osoba koja pregledava sadržaj Web trgovine, ne koristi korisnički račun i nije obavio kupnju.

Proizvodi su fizička roba ponuđena u Web trgovini.

Usluge se odnose na usluge isporuke sadržaja, organizaciju dostave naručenih proizvoda, usluge posebnog pakiranja proizvoda (npr. usluge umatanja kupljenih proizvoda kao poklon pakiranje) i slično. Usluge se mogu naplaćivati prema iskazanoj cijeni, ili mogu biti besplatne (o čemu je kupac obaviješten prije sklapanja Ugovora).

Sve cijene su izražene u € i u hrvatskim kunama te uključuju PDV. Za informativni (dvojni) prikaz cijene u kn korišten je tečaj 1€=7,54350 kn, a zaokruživanje cijena je učinjeno u skladu s odredbama Zakona o uvođenju Eura.

Kupnja je omogućena svaki dan od 00-24 sata na području Republike Hrvatske.

Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja opreme i usluga potrebnih za pristup Web trgovini. Ove troškove Kupac snosi sam.

Predmet Ugovora je kupnja proizvoda i usluga dostupnih u Web trgovini po cijeni i po Uvjetima prodaje objavljenim u Web trgovini u trenutku sklapanja Ugovora

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Prodavatelja odabirom opcije “Potvrđujem narudžbu” u procesu zaključenja narudžbe i odabira načina plaćanja proizvoda,

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru (Potvrda o narudžbi), ovi Uvjeti kupnje te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Potvrdom narudžbe Kupac je suglasan kako je obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu Prodavatelja, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, trošku i uvjetima dostave narudžbe, uvjetima plaćanja, da narudžba uključuje obvezu plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uvjetima kupnje.

Naručivanje proizvoda

Proizvodi i usluge se naručuju elektronskim putem. Odabirom opcije “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Kupac u svakom trenutku može pregledati sadržaj svoje košarice te u njoj mijenjati količine ili uklanjati proizvode. U košarici je također omogućen unos koda s popustom (ili s drugim pogodnostima). Prije potvrde narudžbe Kupac ima mogućnost pregledati i izmjeniti proizvode koji su predmet kupnje kao i ostale podatke (poput adrese za isporuku i slično)

Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe kroz cijeli proces naplate – odnosno kada svoju narudžbu potvrdi odabirom opcije “Potvrđujem narudžbu”.

Nakon potvrde narudžbe, na svoju adresu elektroničke pošte Kupac će dobiti email potvrdu o primitku narudžbe. Ova se potvrda generira automatski te se prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe.

Ako prilikom potvrde narudžbe ne dobijete email poruku s potvrdom primitka narudžbe, svakako provjerite: a) da li je poruka u Promotions (Promocije), Junk/ Spam (Neželjena pošta) ili nekom drugom pretincu Vašeg email preglednika.; b) da li je Vaš poštanski pretinac pun, c) da li se pri ponovnoj prijavi u Web trgovinu proizvodi i dalje nalaze u Vašoj košarici te u tom slučaju ponovite postupak narudžbe (Potvrdu narudžbe).

Ako Kupac nije primio potvrdu o kupnji u doku 73 sata od narudžbe ili nije mogao pristupiti usluzi dužan je kontaktirati prodavatelja na email adresu: info@neogenesis.hr

Kupnja je moguća samo u količinama koje su raspoložive.U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, obvezuje se pravovremeno obavijestiti Kupca u svrhu dogovora isporuke zamjenskog proizvoda ili otkazivanju narudžbe ako drugačiji dogovor nije moguć.

Plaćanje proizvoda i usluga

Valuta plaćanja u Web trgovini je Euro.

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Prodavatelju jednim od sljedećih načina plaćanja koje odabire iz ponuđenih opcija u procesu dovršetka narudžbe:

Plaćanje internet bankarstvom
Podrazumijeva plaćanje uplatom na transakcijski račun prema podacima za plaćanje koje kupac primi na svoju email adresu. Ako se plaćanje proizvoda / usluga izvršava općom uplatnicom, virmanom ili internet bankarstvom, Kupac na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:

IBAN: HR87 2340 0091 1104 7125 0
Model plaćanja: HR 00
Poziv na broj primatelja: broj narudžbe / potvrde o kupnji
Primatelj: Laura Vian d.o.o, Črnomerec 102, 10000 – Zagreb

Po zaprimljenoj i proknjiženoj uplati, Prodavatelj će otpremiti naručene proizvode u skladu s uvjetima dostave koji su sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

Plaćanje kreditnim i debitnim karticama
Podrazumijeva izravno plaćanje putem interneta korištenjem servisa za plaćanje kreditnim i debirnim karticama. Kod ovog načina plaćanja, ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku narudžbe proizvoda. Iznos narudžbe ide na izravno terećenje kartice Kupca.

Putem našeg partnera Stripe Payments Europe, Ltd, Republika Irska omogućen je prihvat sljedećih kartica:

Dostava (otprema proizvoda i preuzimanje paketa)

Prodavatelj isporuku izvršava unutar Republike Hrvatske. Za poslove dostave Prodavatelj koristi usluge tvrtke GLS General logistics Systems Croatia d.o.o., Sesvete.

Po zaprimljenoj uplati (osim kod plaćanja pouzećem) naručeni proizvodi će biti otpremljeni dostavnoj službi u roku 1 radnog dana.

Naručeni proizvodi će biti pripremljeni za transport na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku pregledati, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

Rokovi isporuke:

 • za isporuke unutar Hrvatske: do 3 radna dana
 • za isporuke u Sloveniju, Austriju i Njemačku: do 7 radnih dana

Dostava proizvoda obavlja se putem ugovorenih prijevoznika. Prilikom procesa naručivanja kupac može odabrati prijevoznika (opciju dostave) i način preuzimanja proizvoda. Svaki prijevoznik posluje prema svojim Uvjetima dostave koji su dostupni u ovoj Web trgovini u rubrici “Uvjeti dostave”.

Ako Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti naknadu troškova transporta, manipulacije i drugih troškova.

Ako je Kupac primio proizvod različit od naručenog, uz uvjet da ga nije koristio i da je isti moguće ponovno vratiti u prodaju, Kupac može tražiti zamjensku isporuku na trošak Prodavatelja. Ako je zamjena proizvoda nastala Prodavateljevom greškom te ako Prodavatelj nije u mogućnosti ispraviti pogrešku, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova za povrat proizvoda.

Ako su proizvodi odmah na raspolaganju isporuka će biti izvršena u roku 72h od primitka narudžbe. Korisnik sam odabire način dostave u trenutku naručivanja robe (elektronskim putem).

Ukoliko u trenutku isporuke roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 15 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Uvjeti dostave GLS:

Nakon narudžbe za prijevoz paketa, GLS primatelja obavještava putem SMS-a i/ili e-mail-a. Prva obavijest sadrži informaciju da će paket u domaćoj distribuciji biti dostavljen sljedećeg radnog dana, te adresu dostave i eventualni iznos pouzeća. Drugu e-mail poruku ili SMS šaljemo ujutro na dan dostave, kada kurir preuzme paket i kada zada 3-satni vremenski interval za očekivano vrijeme dostave. Ova poruka sadrži telefonski broj kurira i kontakt telefon službe za korisnike. Već 15 minuta nakon neuspjelog pokušaja dostave primatelj dobiva elektroničku obavijest i putem interneta može odmah upravljati daljnjim tijekom dostave paketa.

Svaka usluga rukovanja gotovinom koja se nudi pošiljatelju paketa sa pouzećem ponuđena je na temelju i pod uvjetom da će GLS Croatia nastupati samo kao posrednik za pošiljateljevu gotovinsku naplatu te da GLS Croatia nema ovlast vezati pošiljatelja niti sklopiti ugovor sa primateljem paketa s pouzećem u ime pošiljatelja. Pošiljatelj će sam izvršiti obveze koje proizlaze iz sprječavanja pranja novca, a koje se temelje na primjenjivim zakonima i/ili propisima.

 

Cjenik usluge dostave

O cijeni dostave Kupac je informiran prije potvrde narudžbe (pri pregledu košarice). Cijenu dostave u naznačenom iznosu kupac plaća Prodavatelju zajedno sa naručenim proizvodima. Dostava je besplatna samo ako je to izričito navedeno u pregledu košarice – prije potvrde narudžbe.

Za sve narudžbe trošak dostave iznosi:

 • za područje cijele Republike Hrvatske – 3,98 € (30 kn) (uklj. PDV)

Reklamacije i povrati

Kupac ima pravo na reklamaciju u slučajevima poput:

 • Primljeni proizvod nije u skadu s naručenim proizvodom
 • Primljeni proizvod ima nedostatak

Za ostvarenje prava na reklamaciju kupac treba kontaktirati Prodavatelja na email adresu office@grillbar.hr. U svom prigovoru Kupac treba navesti sljedeće podatke: Ime i prezime Kupca, broj narudžbe, broj računa, naziv proizvoda, opis reklamacije, IBAN broj račun na koji Prodavatelj može izvršiti povrat novca.

Po zaprimljenoj rekalamaciji Prodavatelj će povratno kontaktirati Kupca radi dogovora oko isporuke reklamiranog proizvoda. Ako je uzrok reklamacije Prodavateljev propus, Prodavatelj će Kupca obeštetiti na neki od sljedećih načina:

 • Zamjena za novi istoimeni proizvod
 • Kupon s popustom u iznosu reklamacije za buduće kupnje na Web trgovini
 • Povrat novca na IBAN račun kupca

Prodavatelj će reklamacije riješti u razmunom roku (15 dana od primitka proizvoda i popratne dokumentacije).

Pravo na reklamaciju ne umanjuje pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten i da se Prodavatelju vraća u identičnom stanju u kojem je preuzet od strane Kupca, u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim računom i dokumentacijom

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni nalog te po njegovoj narudžbi (specifikaciji).
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom adresu Laura Vian d.o.o., Črnomerec 102 , 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na office@grillbar.hr. Kupac u izjavi treba navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Preuzmite Obrazac za jednostrani raskid Ugovora

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen za naručene proizvode, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat plaćenog iznosa Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Laura Vian d.o.o, Črnomerec 102 , 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi robu.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati s robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Za sva pitanja vezana uz jednostrani raskid Ugovora Kupac se može obratiti Prodavatelju putem elektroničke pošte na adresu office@grillbar.hr.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira jesu li mu ti nedostatci bili poznati. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika (kupnje), osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Kad postoje materijalni nedostaci?

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti o postojanju vidljivih nedostataka u roku 2 mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku 2 godine od datuma kupnje. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku 2 mjeseca računajući od dana kad je nedostatak uočio. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke uočene nakon proteka 2 godine od preuzimanja proizvoda. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju materijalnog nedostatka proizvoda, gase se nakon isteka 2 godine računajući od dana slanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je prijevarom Prodavatelja kupac bio spriječen da ostvari svoja prava.

 • ukloniti nedostatak (popraviti proizvod) ili
 • predati drugi proizvod bez nedostatka
 • sniziti cijenu proizvoda s nedostatkom i kupcu nadoknaditi razliku cijene
 • raskinuti ugovor i kupcu nadoknaditi iznos plaćen za proizvod s nedostatkom.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima. Kada je Kupac pravna osoba institut materijalnih nedostataka reguliran je odnosnim odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Proizvodi za koje proizvođač daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača i čl. 10 st 1. točke 10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, potrošač može poslati prigovor Prodavatelju na adresu Laura Vian d.o.o, Črnomerec 102 , 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu office@grillbar.hr. Prigovor mora sadržavati ime i prezime potrošača te adresu na koju se dostavlja odgovor.

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj će dostaviti u roku 15 dana od datuma primitka prigovora.

Sve eventulane sporove Kupac i Prodavatelj će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko sporazum nije moguć nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

ODR Platforma Europske komisije

Potrošačke sporove moguće je rješavati i putem EU platforme za prigovore dostupne na URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR